IMG_1596.jpg

Genudsætning

Kattens Værn anbefaler at genudsætte katte i områder, hvor man har problemer med vildtlevende katte.

En typisk genudsætningskat er en vildtlevende, herreløs kat, der dagligt fodres af og tilses af en fodervært. Den er ikke tam, lever udendørs og kan ikke umiddelbart tages op.

Kattens Værn støtter genudsætning af katte, og er med til at betale for neutralisering, vaccination og øremærkning samt test af kattene for katteaids og –leukæmi.
Hvis katten er smittet, vil den blive aflivet, da begge sygdomme er smitsomme og vil medføre en smertefuld død for den udelevende kat.

Du kan læse mere om genudsætning her.


Fra den 30. april 2012 ændres reglerne for genudsætningskatte således at man som privatperson, ikke længere selv kan aflevere en genudsætningskat til Kattens Værn.

Fremover skal man kontakte Kattens Værns sekretariat:

Kattens Værn
Sandager 11
2605 Brøndby
Tlf. 38 88 12 00 
Mandag-fredag kl. 10-14
kv@kattens-vaern.dk