Hjemløse katte

Vi får mange henvendelser om vildtlevende herreløse katte. Der er for det meste tale om sultne, syge og uønskede katte, der ofte opleves som en plage af de omkringboende.

Nogle kommuner har selv en indfangningsordning, andre har ingen politik på området og andre har en aftale med Kattens Værn, der står for indfangningen af kattene.

Du skal henvende dig direkte til kommunen, hvis der er problemer med vildtlevende katte i dit område, da der ifølge loven kræves en kommunal tilladelse til indfangning af katte.

Kattens Værn kan hjælpe med råd og vejledning – og organisationen har professionelle katteinspektører, der hver dag indfanger mange vildtlevende herreløse katte.

cat-3214846_1920.jpg